Шановні абітурієнти! На цій сторінці Ви знайдете програми вступних випробувань на освітній ступінь “магістр” в 2020 році

Зверніть увагу! Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), в 2020 році скасовано складання додаткового фахового вступного випробовування для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) в форматі ЗНО складають УСІ, хто бажає вступати на ОС “магістр” (окрім вступу на спеціальності 011 Педагогіка вищої школи, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта, 017 Фізична культура і спорт, 205 Лісове господарство).

Для вступу на спеціальності 011 Педагогіка вищої школи, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта, 017 Фізична культура і спорт, 205 Лісове господарство передбачено складання іспиту з іноземної мови професійного спрямування в ЗНУ.

Важливо! Для тих, хто вступає на ОС магістр (окрім вступу на спеціальність 081 Право) на основі диплома спеціаліста або магістра, можливо складання вступного іспиту з іноземної мови замість ЗНО, за умови подання заяви в період з 05 серпня по 22 серпня 2020 року.

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування (для спеціальностей на які НЕ передбачено складання ЗНО)

 Факультет Спеціальність (Освітня програма) Вид вступного випробування
Математичний
 • 014 Середня освіта (Фізика)
 • 104 Фізика та астрономія (Фізика)
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика)
 • 111 Математика (Математика)
 • 113 Прикладна математика (Прикладна математика)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення)
 • 122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки)
Економічний
 • 051 Економіка (Міжнародна економіка)
 • 051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
 • 051 Економіка (Економічна кібернетика)
 • 051 Економіка (Економіка та управління ринком землі)
 • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
 • 073 Менеджмент (Управління проектами)
 • 073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)
 • 075 Маркетинг (Маркетинг)
Історичний
 • 032 Історія та археологія (Історія)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)
Біологічний
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
 • 091 Біологія (Біологія)
 • 091 Біологія (Генетика)
 • 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
 • 102 Хімія (Хімія)
 • 205 Лісове господарство (Мисливське господарство)
Філологічний
 • 035 Філологія (Українська мова та література)
 • 035 Філологія (Російська мова і зарубіжна література. Друга мова)
Факультет іноземної філології
 • 035 Філологія (Мова і література (англійська))
 • 035 Філологія (Переклад (англійський))
 • 035 Філологія (Мова і література (німецька))
 • 035 Філологія (Переклад (німецький))
 • 035 Філологія (Мова і література (французька))
 • 035 Філологія (Переклад (французький))
 • 035 Філологія (Мова і література (іспанська))
Юридичний
Факультет фізичного виховання
 • 017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання)
 • 017 Фізична культура і спорт (Спорт)
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія)
 • 242 Туризм (Туризмознавство)
 • 242 Туризм (Управління в туризмі та гостинності)
Факультет соціальної педагогіки та психології
 • 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
 • 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта)
 • 013 Початкова освіта (Початкова освіта)
 • 026 Сценічне мистецтво (Театральне мистецтво)
 • 053 Психологія (Психологія)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)
Факультет менеджменту
 • 073 Менеджмент (Менеджмент  організації і адміністрування)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент закладів освіти, культури та спорту)
 • 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)
 • 073 Менеджмент (Логістика)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Агробізнес)
Факультет соціології та управління
 • 033 Філософія (Філософія)
 • 054 Соціологія (Соціологія)
 • 052 Політологія (Політологія)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна робота)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)
Факультет журналістики
 • 061 Журналістика (Журналістика)
 • 061 Журналістика  (Реклама і зв’язки з громадськістю)
 • 061 Журналістика  (Медіакомунікації)
Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту
 • 051 Економіка (Інформаційна економіка)
 • 071 Облік і оподаткування (Облік, аналіз, контроль в управлінні підприємством)
 • 071 Облік і оподаткування (Оподаткування)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Управління держ. та місцевими фінансами)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Упр-ня фінансами підприємницьких структур)
 • 073 Менеджмент (Промисловий менеджмент)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підпр-ва та упр-ня бізнесом)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління)
Факультет будівництва та цивільної інженерії Інженерного інституту
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Енергоефективність та енергоаудит в будівництві)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
 • 263 Цивільна безпека (Охорона праці)
Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій Інженерного інституту
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем)
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика)
 • 145 Гідроенергетика (Гідроенергетика)
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка (Мікроелектронні інформаційні системи)
 • 171 Електроніка (Електроніка)
Факультет металургії Інженерного інституту
 • 133 Галузеве машинобудування (Металургійне обладнання)
 • 136 Металургія (Металургія чорних металів)
 • 136 Металургія (Металургія кольорових металів)
 • 136 Металургія (Обробка металів тиском)
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології