Шановні абітурієнти! На цій сторінці Ви знайдете програми вступних випробувань на освітній ступінь “магістр” в 2020 році

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) в форматі ЗНО складають УСІ, хто бажає вступати на ОС “магістр”.

Важливо! Для тих, хто вступає на ОС магістр (окрім вступу на спеціальність 081 Право) на основі диплома спеціаліста або магістра, можливо складання вступного іспиту з іноземної мови замість ЗНО.

Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування (для тих, хто вступає на основі диплома спеціаліста або магістра)

 Факультет Спеціальність (Освітня програма) Вид вступного випробування
Математичний
 • 014 Середня освіта (Фізика)
 • 104 Фізика та астрономія (Фізика)
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика)
 • 111 Математика (Математика)
 • 113 Прикладна математика (Прикладна математика)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення)
 • 122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки)
Економічний
 • 051 Економіка (Міжнародна економіка)
 • 051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
 • 051 Економіка (Економічна кібернетика)
 • 051 Економіка (Економіка та управління ринком землі)
 • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
 • 073 Менеджмент (Управління проектами)
 • 073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)
 • 075 Маркетинг (Маркетинг)
Історичний
 • 032 Історія та археологія (Історія)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)
Біологічний
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
 • 091 Біологія (Біологія)
 • 091 Біологія (Генетика)
 • 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
 • 102 Хімія (Хімія)
 • 205 Лісове господарство (Мисливське господарство)
Філологічний
 • 035 Філологія (Українська мова та література)
 • 035 Філологія (Російська мова і зарубіжна література. Друга мова)
Факультет іноземної філології
 • 035 Філологія (Мова і література (англійська))
 • 035 Філологія (Переклад (англійський))
 • 035 Філологія (Мова і література (німецька))
 • 035 Філологія (Переклад (німецький))
 • 035 Філологія (Мова і література (французька))
 • 035 Філологія (Переклад (французький))
 • 035 Філологія (Мова і література (іспанська))
Юридичний
Факультет фізичного виховання
 • 017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання)
 • 017 Фізична культура і спорт (Спорт)
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія)
 • 242 Туризм (Туризмознавство)
 • 242 Туризм (Управління в туризмі та гостинності)
Факультет соціальної педагогіки та психології
 • 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
 • 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта)
 • 013 Початкова освіта (Початкова освіта)
 • 026 Сценічне мистецтво (Театральне мистецтво)
 • 053 Психологія (Психологія)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)
Факультет менеджменту
 • 073 Менеджмент (Менеджмент  організації і адміністрування)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент закладів освіти, культури та спорту)
 • 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування)
 • 073 Менеджмент (Логістика)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Агробізнес)
Факультет соціології та управління
 • 033 Філософія (Філософія)
 • 054 Соціологія (Соціологія)
 • 052 Політологія (Політологія)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна робота)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)
Факультет журналістики
 • 061 Журналістика (Журналістика)
 • 061 Журналістика  (Реклама і зв’язки з громадськістю)
 • 061 Журналістика  (Медіакомунікації)
Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту
 • 051 Економіка (Інформаційна економіка)
 • 071 Облік і оподаткування (Облік, аналіз, контроль в управлінні підприємством)
 • 071 Облік і оподаткування (Оподаткування)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Управління держ. та місцевими фінансами)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Упр-ня фінансами підприємницьких структур)
 • 073 Менеджмент (Промисловий менеджмент)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підпр-ва та упр-ня бізнесом)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління)
Факультет будівництва та цивільної інженерії Інженерного інституту
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Енергоефективність та енергоаудит в будівництві)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
 • 263 Цивільна безпека (Охорона праці)
Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій Інженерного інституту
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем)
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика)
 • 145 Гідроенергетика (Гідроенергетика)
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка (Мікроелектронні інформаційні системи)
 • 171 Електроніка (Електроніка)
Факультет металургії Інженерного інституту
 • 133 Галузеве машинобудування (Металургійне обладнання)
 • 136 Металургія (Металургія чорних металів)
 • 136 Металургія (Металургія кольорових металів)
 • 136 Металургія (Обробка металів тиском)
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології