Програми вступних випробувань передбачені для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста та хочуть вступати на 1 курс (за скороченим строком навчання) або мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра або не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра та хочуть вступати на 2(3) курс освітнього ступеня бакалавра.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Тим, хто вступає на основі диплома молодшого спеціаліста обов’язково, окрім складання фахового вступного випробування, потрібно скласти ЗНО з української мови та літератури, а для вступу на спеціальності 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа і страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 281 Публічне управління та адміністрування необхідно також скласти ЗНО з математики (або історії України для вступу виключно на контракт). Сертифікати ЗНО приймаються за 2017, 2018, 2019 та 2020 рік.

ВАЖЛИВО! Тим, хто здобуває освітній ступінь бакалавра не менше року обов’язково, окрім складання фахового вступного випробування, потрібно надати сертифікати ЗНО з предметів за відповідною спеціальністю, що були встановлені Правилами прийому до Запорізького національного університету в 2019 році (при вступі на 2 курс) або 2018 році (при вступі на 3 курс), а також скласти творчий конкурс при вступі на спеціальність 017 Фізична культура і спорт, 022 Дизайн та 026 Сценічне мистецтво.

Факультет Спеціальність (Освітня програма) Вид вступного випробування
Математичний
 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 014 Середня освіта (Фізика)
 • 014 Середня освіта (Інформатика)
 • 104 Фізика та астрономія (Фізика матеріалів)
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика)
 • 111 Математика (Математика; Комп’ютерна математика)
 • 113 Прикладна математика (Комп’ютерне моделювання)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмна інженерія)
 • 122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки)
 • 126 Інформаційні системи та технології (Інформаційні системи та технології)
Економічний
 • 051 Економіка (Міжнародна економіка)
 • 051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
 • 051 Економіка (Економічна кібернетика)
 • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
 • 075 Маркетинг (Маркетинг)
Історичний
 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 032 Історія та археологія (Історія)
 • 032 Історія та археологія (Історія та політика)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)
Біологічний
 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 • 091 Біологія (Біологія)
 • 091 Біологія (Генетика)
 • 101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
 • 102 Хімія (Хімія)
 • 205 Лісове господарство (Мисливське господарство та рослинні ресурси)
Філологічний
 • 014 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 035 Філологія (Українська мова та література)
 • 035 Філологія (Російська мова і зарубіжна література. Друга мова)
 • 035 Філологія (Слов’янський переклад (польський)
Факультет іноземної філології
 • 035 Філологія (Мова і література (англійська))
 • 035 Філологія (Переклад (англійський))
Юридичний
 • 081 Право (Право)
Факультет фізичного виховання
 • 017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання)
 • 017 Фізична культура і спорт (Спорт)
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія, ерготерапія)
 • 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа)
 • 242 Туризм (Туризм)
Факультет соціальної педагогіки та психології
 • 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта)
 • 013 Початкова освіта (Початкова освіта)
 • 016 Спеціальна освіта (Логопедія)
 • 022 Дизайн (Графічний дизайн)
 • 026 Сценічне мистецтво (Театральне мистецтво)
 • 053 Психологія (Психологія)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)
Факультет менеджменту
 • 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу)
 • 073 Менеджмент (Менеджмент міжнародного бізнесу)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво та комерційна логістика)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Агробізнес)
Факультет соціології та управління
 • 033 Філософія (Європейські філософські студії і креативні індустрії)
 • 052 Політологія (Політологія)
 • 052 Політологія (Міжнародна політика та політика національної безпеки)
 • 054 Соціологія (Соціологія)
 • 054 Соціологія (Соціологія медіації і кримінології)
 • 231 Соціальна робота (Соціальна робота)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністрування)
Факультет журналістики
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна діяльність у бізнесі, політиці та державному управлінні)
 • 061 Журналістика (Журналістика)
 • 061 Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю)
 • 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування; Редакторсько-видавнича діяльність і медіамоделювання)
Факультет економіки та менеджменту Інженерного інституту
 • 051 Економіка (Економіка/Інформаційна економіка)
 • 071 Облік і оподаткування (Оподаткування, облік, контроль в управлінні підприємством)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси держави та підприємницьких структур)
 • 073 Менеджмент(Менеджмент/Промисловий менеджмент)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління)
Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій Інженерного інституту
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем)
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика)
 • 145 Гідроенергетика (Гідроенергетика)
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наносистемна техніка)
 • 171 Електроніка (Електроніка)
Факультет будівництва та цивільної інженерії Інженерного інституту
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Міські інженерні мережі)
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія)
 • 263 Цивільна безпека (Охорона праці)
Факультет металургії Інженерного інституту
 • 133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування)
 • 136 Металургія (Металургія)
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)