вул. Жуковського 66-Б (каб. 115) (061) 228-75-38, (061) 289-12-68


Реєстрація на МТНК/МКТ


Приймальна комісія Запорізького національного університету в період з 27 червня 2022 р. по 18 липня 2022 р. розпочинає реєстрацію вступників для участі Магістерському тесті навчальної комптенетності (МТНК) для кон`юктурних спеціальностей галузей знань 05, 06, 07, 28, 29  та Магістерського компексного тесту (МКТ) для спеціальності 081 Право.

Реєстрація здійснюється:

  • за особистою присутністю особи (необхідно звернутись до Приймальної комісії ЗНУ за адресою: м. Запоріжжя; вул. Жуковського, 66, корпус 1); тел. 0500573471, 289-41-32
  • дистанційно (вступник має надіслати на електронну адресу vstup.magistr@znu.edu.ua скановані копії (фотокопії).

Перелік необхідних документів:

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета); заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт  , у якому бажає пройти МТНК, МКТ.
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікову картку платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);