вул. Жуковського 66-Б (каб. 115) (061) 228-75-38, (061) 289-12-68


Програми фахових іспитів (Магістр)


Шановні вступники! На цій сторінці Ви знайдете програми фахових іспитів на освітній ступінь “магістр” в 2022 році

Для вступу на спеціальності галузей знань 05, 06, 07, 08, 28, 29

 • на базі диплома бакалавра УСІМ вступникам необхідно скласти магістерський комплексний тест навчальної компетентності (МКТН), фаховий іспит та надати мотиваційний лист;
 • на базі диплома спеціаліста або магістра для вступу на бюджет (за умови, що вступник не здобував освіту на ОС Магістр за бюджетні кошти раніше)магістерський комплексний тест навчальної компетентності (МКТН), фаховий іспит та надати мотиваційний лист.
 • на базі диплома спеціаліста або магістра для вступу на контракт – усна співбесіда з іноземної мови, фаховий іспит та надати мотиваційний лист;

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови  (для тих, хто вступає на основі диплома спеціаліста/ магістра виключно на контракт на спеціальності галузей знань 05,06,07,08,28,29)

Для вступу на ОС магістр на спеціальність 081 Право на основі диплома бакалавра УСІМ вступникам необхідно скласти магістерський комплексний тест (МКТ).

Усі інші спеціальності - для вступу на основі диплома бакалавра, спеціаліста/магістра на бюджет необхідно скласти фаховий іспит та надати мотиваційний лист, на контракт - надати мотиваційний лист.

Факультет Спеціальність (Освітня програма) / Вид вступного випробування
Математичний
 • 014 Середня освіта (Фізика) / фаховий
 • 104 Фізика та астрономія (Фізика) / фаховий
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика) / фаховий
 • 111 Математика (Математика) / фаховий
 • 113 Прикладна математика (Прикладна математика) / фаховий
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення) / фаховий
 • 122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки) / фаховий
 • 126 Інформаційні системи та технології (Інформаційні системи та штучний інтелект) / фаховий
Економічний
 • 051 Економіка (Міжнародна економіка) / фаховий
 • 051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці) / фаховий
 • 051 Економіка (Економічна кібернетика) / фаховий
 • 051 Економіка (Економіка та управління ринком землі) / фаховий
 • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) / фаховий
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) / фаховий
 • 073 Менеджмент (Управління проектами) / фаховий
 • 073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою) / фаховий
 • 075 Маркетинг (Маркетинг) / фаховий
Історичний
 • 014.03 Середня освіта (Історія) / фаховий
 • 032 Історія та археологія (Історія) / фаховий
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство) / фаховий
Біологічний
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / фаховий
 • 091 Біологія (Біологія) / фаховий
 • 091 Біологія (Генетика) / фаховий
 • 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) / фаховий
 • 102 Хімія (Хімія) / фаховий
 • 205 Лісове господарство (Мисливське господарство) / фаховий
Філологічний
 • 035 Філологія (Українська мова та література) / фаховий
 • 035 Філологія (Російська мова і зарубіжна література. Друга мова) / фаховий
Факультет іноземної філології
 • 035 Філологія (Мова і література (англійська)) / фаховий
 • 035 Філологія (Переклад (англійський)) / фаховий
 • 035 Філологія (Мова і література (німецька)) / фаховий
 • 035 Філологія (Переклад (німецький)) / фаховий
 • 035 Філологія (Мова і література (французька)) / фаховий
 • 035 Філологія (Переклад (французький)) / фаховий
 • 035 Філологія (Мова і література (іспанська)) / фаховий
Юридичний
Факультет фізичного виховання
 • 017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання) / фаховий
 • 017 Фізична культура і спорт (Спорт) / фаховий
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична терапія) / фаховий
 • 242 Туризм (Туризмознавство) / фаховий
 • 242 Туризм (Управління в туризмі та гостинності) / фаховий
Факультет соціальної педагогіки та психології
 • 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) / фаховий
 • 012 Дошкільна освіта (Дошкільна освіта) / фаховий
 • 013 Початкова освіта (Початкова освіта) / фаховий
 • 022 Дизайн 022.01 Графічний дизайн / фаховий
 • 026 Сценічне мистецтво (Театральне мистецтво) / фаховий
 • 053 Психологія (Психологія) / фаховий
 • 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка) / фаховий
Факультет менеджменту
 • 073 Менеджмент (Менеджмент організації і адміністрування) / фаховий
 • 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) / фаховий
 • 073 Менеджмент (Менеджмент закладів освіти, культури та спорту) / фаховий
 • 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) / фаховий
 • 073 Менеджмент (Логістика) / фаховий
Факультет соціології та управління
Факультет журналістики
 • 061 Журналістика (Журналістика) / фаховий
 • 061 Журналістика (Реклама і зв’язки з громадськістю) / фаховий
 • 061 Журналістика (Медіакомунікації) / фаховий
Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ
 • 051 Економіка (Інформаційна економіка) / фаховий
 • 071 Облік і оподаткування (Облік, аналіз, контроль в управлінні підприємством) / фаховий
 • 071 Облік і оподаткування (Оподаткування) / фаховий
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Управління держ. та місцевими фінансами) / фаховий
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Упр-ня фінансами підприємницьких структур) / фаховий
 • 073 Менеджмент (Промисловий менеджмент) / фаховий
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підпр-ва та упр-ня бізнесом) / фаховий
 • 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління) / Основи держави та права / Основи економіки / Державне управління
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища / фаховий
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво) / фаховий
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство) / фаховий
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення) / фаховий
 • 263 Цивільна безпека (Охорона праці) / фаховий
 • 121 Інженерія програмного забезпечення (Програмне забезпечення систем) / фаховий
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / фаховий
 • 144 Теплоенергетика (Теплоенергетика) / фаховий
 • 145 Гідроенергетика (Гідроенергетика) / фаховий
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка (Мікроелектронні інформаційні системи) / фаховий
 • 171 Електроніка (Електроніка) / фаховий
 • 133 Галузеве машинобудування (Металургійне обладнання) / фаховий
 • 136 Металургія (Металургія чорних металів) / фаховий
 • 136 Металургія (Металургія кольорових металів) / фаховий
 • 136 Металургія (Обробка металів тиском) / фаховий
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / фаховий