вул. Жуковського 66-Б (каб. 115) (061) 228-75-38, (061) 289-12-68


Перелік документів, необхідних для вступу


Перелік документів необхідних для надання юридичного висновку для пільгових категорій вступників.

Зразки документів

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРА

  1. Заява (приклад заяви)
  2. Оригінал та копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; оригінал додатка та дві копії до нього;
  3. Оригінал та копія документа, що посвідчує особу (з обох боків на одному аркуші) або ID-картка;
  4. При наявності ID-картки: копія Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або довідка про реєстрацію місця проживання, видана в 2021 р.;
  5. Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту з іноземної мови/МКТ/МТНК;
  6. Оригінал та копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
  7. У разі зміни прізвища, імені та по батькові – оригінал та копію документа, що вказує на зміну паспортних даних;
  8. Оригінал та копія військового квитка або приписного посвідчення;
  9. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  10. Мотиваційний лист. 

Документи, зазначені в пунктах 1-7, без пред’явлення оригіналів не приймаються!