вул. Жуковського 66-Б (каб. 115) (061) 228-75-38, (061) 289-12-68


Рейтингові списки вступників 1 курс за 2022 рік


ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність

Посилання

Код

Назва

 

012

Дошкільна освіта

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=012&university=73

013

Початкова освіта

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=013&university=73

014

Середня освіта

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=014&university=73

016

Спеціальна освіта

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=016-187&university=73

017

Фізична культура і спорт

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=017&university=73

022

Дизайн

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=022-84&university=73

026

Сценічне мистецтво

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=026&university=73

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=029&university=73

032

Історія та археологія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=032&university=73

033

Філософія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=033&university=73

035

Філологія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=035&university=73

051

Економіка

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=051&university=73

052

Політологія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=052&university=73

053

Психологія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=053&university=73

054

Соціологія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=054&university=73

061

Журналістика

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=061&university=73

071

Облік і оподаткування

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=071&university=73

072

Фінанси, банківська

справа та страхування

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=072&university=73

073

Менеджмент

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=073&university=73

075

Маркетинг

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=075&university=73

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=076&university=73

081

Право

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=081&university=73

091

Біологія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=091&university=73

101

Екологія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=101&university=73

102

Хімія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=102&university=73

104

Фізика та астрономія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=104&university=73

105

Прикладна фізика та

наноматеріали

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=105&university=73

111

Математика

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=111&university=73

113

Прикладна математика

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=113&university=73

121

Інженерія програмного забезпечення

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=121&university=73

122

Комп’ютерні науки

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=122&university=73

126

Інформаційні системи та технології

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=126&university=73

205

Лісове господарство

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=205&university=73

227

Фізична терапія, ерготерапія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=227&university=73

231

Соціальна робота

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=231&university=73

241

Готельно-ресторанна справа

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=241&university=73

242

Туризм

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=242&university=73

281

Публічне управління та адміністрування

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=281&university=73

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=291&university=73

ІНЖЕНЕРНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

051

Економіка

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=051&university=73

071

Облік і оподаткування

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=071&university=73

072

Фінанси, банківська справа та страхування

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=072&university=73

073

Менеджмент

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=073&university=73

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=076&university=73

121

Інженерія програмного забезпечення

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=121&university=73

133

Галузеве машинобудування

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=133&university=73

136

Металургія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=136&university=73

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=141&university=73

144

Теплоенергетика

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=144&university=73

145

Гідроенергетика

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=145&university=73

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=151&university=73

153

Мікро- та наносистемна техніка

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=153&university=73

171

Електроніка

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=171&university=73

183

Технології захисту навколишнього середовища

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=183&university=73

191

Архітектура та містобудування

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=191&university=73

192

Будівництво та цивільна інженерія

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=192&university=73

263

Цивільна безпека

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=263&university=73

281

Публічне управління та адміністрування

https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=1&education_base=40&speciality=281&university=73